bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów

Piąta edycja Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

W obecnym roku już po raz piąty uruchamiamy dla mieszkańców usługi asystenckie adresowane do osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie zostaje uruchomione w ramach rządowego Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Na realizację usług pozyskaliśmy kwotę 832 565,82 zł, czyli o ponad 200 tys. zł więcej niż w 2023 roku. Usługi będą w całości pokrywane z dofinansowania pochodzącego z rządowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

W 2024 roku z usług asystenckich skorzysta minimum 25 osób z niepełnosprawnościami. Do Programu kwalifikują się osoby dorosłe i dzieci. W przypadku pierwszej kategorii osób będą to mieszkańcy ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w przypadku dzieci, a więc osób do 16. roku życia konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na sfinansowanie 14920 godzin usług asystenckich.

Program na terenie miasta realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, a usług asystenckie będzie świadczyć Spółdzielnia Socjalna "Pożytek" z Tłuszcza, z którą dziś podpisaliśmy umowę.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt – m.in. pani skarbnik Beacie Orczyk, wiceszefowej OPS Elżbiecie Błońskiej oraz prezes spółdzielni socjalnej Ewelinie Gzowskiej. Dzięki temu już po raz kolejny wesprzemy osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

TS
11 kwietnia 2024, godz. 11:56
#Miasto #Zdrowie #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry