bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło nr 14 w Markach złożyło wniosek o mały grant

W dniu 2024-04-14 18:05:05 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Okręgu Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło nr 14 w Markach na realizację zadania publicznego pt. „Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka” dla co najmniej 50 osób.

Całkowity koszt zadania to 4 300,00 zł, z tego z dotacji 4 300,00 zł.

Każdy, w terminie do 1 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

NGO
24 kwietnia 2024, godz. 15:52
#Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry