bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Akcja sterylizacja 2024

Złóż wniosek - wykastruj i oznakuj bezpłatnie swojego psa lub kota!

Program obejmuje bezpłatne zabiegi weterynaryjne z zakresu kastracji (sterylizacji) oraz znakowania psów i kotów domowych. Poprzez zabieg kastracji (sterylizacji) należy rozumieć pełne chirurgiczne usunięcie macicy wraz z przydatkami u samic oraz całkowite usunięcie jąder u samców.

Wnioski o sfinansowanie zabiegów należy składać od 06 maja 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku (lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych):

  • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 13), albo
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

lub należy przesłać wniosek na adres Urzędu Miasta Marki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).

Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.59.2024 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia.

Wnioski składa się oddzielnie na każde zwierzę, które ma zostać objęte Programem (maksymalnie 4 zwierzęta).

WAŻNE!

W dniu złożenia wniosku, wnioskodawca musi posiadać ważną Marecką Kartę Mieszkańca, której numer wpisuje we wniosku.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki (dalej WOŚ), o terminie odbioru karty skierowania. Odbiór kart skierowania będzie się odbywał wyłącznie osobiście, w siedzibie Gminy.

Karta skierowania ważna jest 30 dni od daty wystawienia skierowania  (data będzie znajdowała się na skierowaniu).

Zabieg musi zostać wykonany w gabinecie weterynaryjnym MarWET Stańczykowska Sp. Jawna przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 131 w Markach, w terminie do 45 dni od daty wystawienia karty skierowania, przy czym wykonanie zabiegu nie może przekroczyć czasu trwania Programu (do 30 listopada 2024 roku).

Gmina nie wydaje duplikatów kart skierowania. W przypadku braku odbioru karty skierowania, w terminie wskazanym przez pracownika WOŚ, uznaje się, że wnioskodawca zrezygnował z uczestnictwa w Programie, a tym samym środki finansowe przeznaczone na dane zwierzę zostają zwolnione i przekazane na realizację kolejnego wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami do pobrania:

  • Regulaminem Programu - Zarządzenie Nr 0050.59.2024 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
  • wzorem wniosku.

Zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności - Mazowsze dla zwierząt 2024. 

WOŚ
6 maja 2024, godz. 08:47
#Środowisko #Miasto

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry