bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Informacja w sprawie dróg

 OBWIESZCZENIE

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

 Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

  

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wydaniu w dniu 27 listopada 2017 r. dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, decyzji Nr 48pz/2017 znak WAB.6740.14.51.2017 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 25 września 2017 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki”.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

WPZ
28 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry