bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Powstanie Marecka Rada Seniorów

Seniorze, Twój głos będzie bardziej słyszalny.

Nie ma co ukrywać. Jako społeczeństwo starzejemy się. W tej chwili osoby po sześćdziesiątce stanowią 22 proc. ogółu obywateli, ale szybko ten odsetek urośnie do 40 proc.

– Będziemy w przyszłości najstarszym społeczeństwem Unii Europejskiej i już teraz musimy wprowadzać zmiany korzystne dla obecnych i przyszłych seniorów – mówi Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, która prowadziła konsultacje społeczne na temat utworzenia Mareckiej Rady Seniorów (MRS).

– Chcemy, by głos seniorów było lepiej słychać. Często są to środowiska rozproszone, które nie mają odpowiedniej siły przebicia. To się teraz zmieni – podkreśla burmistrz Jacek Orych, który w 2016 r. wystąpił z inicjatywą powołania MRS.

Przepisy samorządowe pozwalają na utworzenie takiego ciała opiniującego. W tej sprawie władze naszego miasta chciały oddać głos środowisku seniorskiemu. Widać, ze taki organ jest potrzebny, bo w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział ponad 200 osób!

Na dzisiejszej sesji Rada Miasta, na wniosek burmistrza, jednogłośnie zaakceptowała uchwałę w sprawie powołania MRS oraz nadania jej wypracowanego m.in. przez seniorów statutu. Obecni na posiedzeniu mieszkańcy przyjęli tę decyzję oklaskami. O szczegółach dotyczących MRS będziemy informować w kolejnych tekstach.

TM
29 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry