bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zmiana zarządzenia 0050.009.2018

Konkurs "Kobieta z Marką"

Zarządzenie Nr 0050.011.2018
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 18.01.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.009.2018 Burmistrza Miasta Marki
z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.009.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2018 § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Powołuje się Kapitułę Konkursu w celu wyłonienia laureatek konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2018” spośród nominowanych kandydatek w składzie:

1.         Pani Anna Marchlik

2.         Pani Magdalena Rogalska-Kusarek

3.         Pan Paweł Pniewski

4.         Pan Emilia Oleksiak

5.         Pan Andrzej Oleksiak

6.         Pan Antoni Widomski

7.         Pani Joanna Piotrowska

§ 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WPZ
22 stycznia 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry