bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pierwsza klasa dwujęzyczna w Markach

Strzał w dziesiątkę, czyli klasa dwujęzyczna w Zespole Szkół nr 2 w Markach.

We wrześniu 2017 roku w Zespole Szkół nr 2 w Markach powstała klasa dwujęzyczna. Szkoła posiadała już wtedy kilkuletnie tradycje związane z podejmowaniem działań wykraczających poza obowiązkowe nauczanie w zakresie języków obcych poprzez,  m. in. realizację innowacji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, udział szkoły w projektach międzynarodowych, takich jak europejski Program Comenius, program eTwinning.

Uczniowie klasy dwujęzycznej – 7 c – mają pięć godzin języka angielskiego w tygodniu oraz przedmioty nauczane dwujęzycznie (fizyka, geografia – z wyłączeniem geografii Polski oraz zajęcia sportowe). Wykraczając poza obowiązkowe wymagania, od kwietnia bieżącego roku odbywać się będą cykliczne, popołudniowe zajęcia z native speakerem.

Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą także udział w różnych aktywnościach przybliżających kulturę anglosaską – od popkulturowego Halloween, przez  wspólne oglądanie brytyjskich i amerykańskich filmów w oryginale, po wycieczkę do Londynu. Dużo się w klasie dzieje, co cenią sobie jej uczniowie.

Za nami pół roku nauki. Warto przyjrzeć się, jak upłynęło w dwujęzycznej klasie 7 c.

Fizyka to  przede wszystkim systematyczne wprowadzanie w języku angielskim i utrwalanie definicji, pojęć fizycznych, nazw jednostek. Uczniowie biorą udział w projekcie fizyczno-językowym na portalu e-Twinning,  wymienią się filmikami prezentującymi wybrane doświadczenia fizyczne z angielskim komentarzem ze szkołami z Pszczyny, Czech i Turcji. Ulubiony, nakręcony przez uczniów już w listopadzie, film zatytułowany Burning Hands udowadniał, jak dobrym izolatorem jest woda.

W klasie dwujęzycznej stawiamy też na sport – podczas zajęć sportowych uczniowie wykorzystują język angielski, to świetny trening komunikacyjny, tym bardziej, że jest dużo okazji do swobodnej konwersacji.

Lekcje języka angielskiego odbywają się pięć razy w tygodniu w grupach. Dzięki większej liczbie godzin przeznaczonej na naukę języka, uczniowie, oprócz treści zawartych w podstawie programowej z języka angielskiego, mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych podczas lekcji kulturowych. W pierwszym semestrze nauczyciele przygotowali szereg lekcji okolicznościowych związanych m.in. z Europejskim Dniem Języków, Halloween oraz Thanksgiving – Świętem Dziękczynienia.

Z okazji Halloween zostało zorganizowane popołudniowe spotkanie w formie zabawy „escape room”. Cztery drużyny walczyły o jak najszybsze wydostanie się z klasy – warunkiem było zebranie wszystkich części zaklęcia ukrytych w kodzie QR, które przyznawane były za poprawne wykonanie zadań gramatyczno-leksykalnych.

Staramy się wykorzystać różne okazje do wprowadzania wiedzy o kulturze anglosaskiej. To wspomaga proces nauki języka, kształtuje tolerancję dla innych zwyczajów, a także pozwala poznawać świat w jego różnorodności i odnajdywać się w nim, co jest podstawowym celem współczesnej edukacji. Poza tym w szkole działa koło filmowe o nazwie „Angielskie Kino”, na którym oglądamy filmy w wersji oryginalnej i dyskutujemy o nich po seansie, korzystamy z gier językowych, dzięki którym uczniowie są bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy.

Podczas zajęć z języka angielskiego dopasowujemy sposób nauki do nieustannie zmieniających się wymagań wobec młodzieży – przygotowujemy się do egzaminu z języka angielskiego na koniec Szkoły Podstawowej, ale kładziemy również bardzo duży nacisk na umiejętności komunikacyjne ucznia, które w dzisiejszych czasach wydają się kluczowe. Właśnie dlatego nasi uczniowie bardzo często przygotowują krótkie wypowiedzi ustne oraz prezentacje w języku angielskim.

Już wiosną wypróbujemy zdobyte umiejętności w praktyce, bo wybieramy się do Londynu.

Pół roku istnienia siódmej klasy dwujęzycznej udowodniło, że jej utworzenie było strzałem w dziesiątkę. Mamy nadzieję, że kolejna siódma klasa dwujęzyczna, która zacznie naukę w naszej szkole od września 2018 roku będzie równie zadowolona z efektów swojej pracy.

materiał Dominika Makówka
16 marca 2018, godz. 08:00
#Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

zdjecie
fot. 1
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry