bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Minister pracy nagrodziła marecki OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej został dwukrotnie wyróżniony za innowatorskie przedsięwzięcia.

Dziś Dzień Pracownika Socjalnego. To święto szczególne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Markach. Z tej okazji na wniosek burmistrza Jacka Orycha Rada Pomocy Społecznej działająca przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego pozytywnie zaopiniowała działania mareckich służb. 21 listopada OPS Marki otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Doceniono fakt, iż OPS w Markach podejmuje szereg innowacyjnych działań m.in. powołanie do życia Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, utworzenie mieszkania chronionego dla rodzin będących w kryzysie i pozyskanie dwóch rodzin wspierających, których działania już przynoszą zamierzone efekty. Ponadto OPS Marki zaoferował dostęp do programu „Odzyskać Dziecko”, którego celem jest powrót dzieci do rodzin biologicznych oraz utrzymanie dzieci w rodzinach, w których już wystąpiło zagrożenie odebraniem i umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Realizowany projekt RODZINA RELACJA REINTEGRACJA już przynosi efekty, a dzięki programowi „Odzyskać dziecko” 6 dzieci z terenu gminy powróciło do środowisk naturalnych.

Ogromnym przedsięwzięciem, na które zwrócono uwagę, jest wdrożenie pilotażowego „Modelu usług o określonym standardzie w gminie”. To nie tylko klasyczne przyznawanie zasiłków, ale również praca z rodzinami potrzebującymi pomocy m.in. poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. OPS w Markach chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi ośrodkami, które rozpoczynały bądź planowały realizację tego projektu. Nasz ośrodek przyjął na wizycie studyjnej dziewięć ośrodków z terenu województwa mazowieckiego.

- Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim służbom społecznym szczególnie naszym mareckim pracownikom socjalnym satysfakcji z pełnionej misji, odwagi w działaniach, uznania oraz wszelkiej pomyślności - mówi Magdalena Rogalska-Kusarek, szefowa OPS w Markach.

To druga nagroda w tym miesiącu dla Mareckiego OPS. 7 listopada podczas konferencji „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, OPS w Markach otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „Zawsze pomocni”. To uhonorowanie działań, podejmowanych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

- Wszyscy znamy popularne i jakże prawdziwe powiedzenie o dawaniu wędki i dawaniu ryby. Cieszę, że pracownicy mareckiego OPS starają się również podawać potrzebującym wędkę. Dziękuję Wam za Wasz codzienny trud - dodaje Jacek Orych.  

 

DI
21 listopada 2018, godz. 20:41
#Ośrodek Pomocy Społecznej #Miasto

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry