bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zgłoś azbest, urząd odbierze go bezpłatnie!

Przypominamy o możliwym bezpłatnym odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych.

Mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe (eternit) lub planują demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych, będą mogli skorzystać z bezpłatnego odbioru wyrobów zawierających azbest. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek.

Wnioski na bezpłatny transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest można składać  kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. 13.

Wzór formularza dostępny jest na stronie www.marki.pl oraz www.czyste.marki.pl

Ważne informacje:

a) wnioski mogą składać tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, z której będą odebrane wyroby zawierające azbest;

b) warunkiem odbioru zdemontowanych płyt azbestowych z terenu posesji jest odpowiednie przygotowanie ich do transportu, tj. zapakowanie w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2mm oraz ułożenie na paletach, w miejscu umożliwiającym ich załadunek przy użyciu HDS;

c) zdemontowane odpady azbestowe będą odbierane przez firmę wyłonioną przez Gminę Miasto Marki;

d) odebrana zostanie wyłącznie ilość wyrobów zawierających azbest wskazana we wniosku.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Marki w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pok. 4 lub pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.

Uwaga! Zadanie będzie realizowane jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę Miasto Marki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WOŚ
13 lutego 2019, godz. 14:10
#Środowisko #Zdrowie

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry