bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja do przedszkoli - przyjmujemy wnioski

Na dokumenty czekamy do 20 maja.

Od 29 kwietnia 2019 r. od godziny 12.00 przyjmujemy wnioski w ramach rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci zamieszkujących Gminę Miasto Marki.

Rekrutacja, tak jak w ubiegłym roku, zostanie przeprowadzona poprzez system elektroniczny: https://przedszkola-marki.nabory.pl/.

Na rok szkolny 2019/2020, przygotowane zostały miejsca dla dzieci w przedszkolach samorządowych Miasta Marki, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne podmioty, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu, z których przedszkolaki będą korzystać dokładanie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.

Wnioski przyjmowane są do 20 maja 2019 r. (poniedziałek): do godziny 12.00 rejestracja w systemie, a do godziny 16.00 w placówce umieszczonej na pierwszym miejscu (placówka pierwszego wyboru) na liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Uwaga! 2 maja, ze względu na zmieniony tryb pracy sekretariatów przedszkoli, wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7, w godz. 8-16.

CUW
29 kwietnia 2019, godz. 11:34
#Edukacja #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry