bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje w ramach programu rewitalizacji

Zgodnie z hasłem "Marki Włącz się" zapraszamy do składania wniosków, uwag oraz opinii.

Informujemy, że dzisiaj (16 grudnia) rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki. Potrwają do 18 stycznia 2021 roku.

Jest to kontynuacja naszych wspólnych działań, rozpoczętych kilka lat temu, a których widocznymi efektami są  m.in. modernizacja dziewięciu kamienic Briggsów czy stworzenie Centrum Aktywności Fabryczna 3.

W sprawie projektu programu rewitalizacji będzie można się wypowiedzieć w następującej formie:

  • 14 stycznia 2021 r. w godz. 17.00-18.00 odbędzie się otwarte spotkanie w formule online na platformie internetowej (dostępne pod linkiem http://www.whereby.com/instytut-badawczy-ipc) z mieszkańcami miasta i interesariuszami rewitalizacji. O możliwości udziału w takiej dyskusji przypomnimy na naszej stronie internetowej i Facebooku na początku przyszłego roku
  • będziemy zbierać Państwa uwagi i opinie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną (skan, zdjęcie) na adres email: tomasz.jakobczak@marki.pl, anna.kozikowska@marki.pl lub tradycyjną drogą korespondencyjną na adres urzędu.
  • będzie też można złożyć swoje uwagi ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Marki za pośrednictwem pracownika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych. Przypominamy, że w okresie pandemii prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Tekst projektu uchwały i inne materiały informacyjne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dostępne są od 16 grudnia 2020 roku:

Przypominamy, że projekt programu rewitalizacji obejmuje następujące podobszary:

KOMPLEKS URBANISTYCZY OSIEDLA ROBOTNICZEGO BRACI BRIGGSÓW

Obszar położony jest przy al. Marszałka J. Piłsudskiego, która dzieli go na dwie części: zachodnią (05-08) oraz wschodnią (05-03). Na obszarze zlokalizowany jest zespół budowlany osiedla robotniczego powstały w latach 1883-95.

URZĄD MIASTA MARKI

Obszar położony w sąsiedztwie Urzędu Miasta Marki, po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego oraz w ciągu ul. Bandurskiego (do nr 18). Północną granicę obszaru wyznacza ul. Rejtana i Skwer Żołnierzy Wyklętych.

MAŁACHOWSKIEGO

Obszar położony po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.

WSPÓLNA

Obszar położony po zachodniej stronie al. Marszałka J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Słoneczną do granicy obrębu 03-06 z obrębem 03-03.

GRUNWALDZKA

Obszar obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej u zbiegu ul. Grunwaldzkiej oraz al. Marszałka J. Piłsudskiego.

Szczególnie zapraszamy mieszkańców obszarów rewitalizacyjnych i innych interesariuszy rewitalizacji Miasta Marki do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

WPZ
16 grudnia 2020, godz. 17:59
#Miasto

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry