bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zawsze RAZEM naturalnie

Fundacja Pomocna Ręka ubiega się o mały grant na wyjazd dla osób z niepełnosprawnością

W dniu 18 lutego 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Fundacji Pomocna Ręka na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pt. „Zawsze RAZEM naturalnie” skierowanego do dorosłej młodzieży z niepełnosprawnościami, która bierze udział  w codziennych zajęciach dydaktyczno- terapeutycznych w Fundacji Pomocna Ręka.

Celem projektu „Zawsze RAZEM naturalnie” będzie 3-dniowa wizyta w gospodarstwie agroturystycznym . Całkowity koszt zadania to 9 629,52 zł, z tego z dotacji 6 332,40 zł.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 8 marca br. pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku znajduje się w załączniku.

CAF3
1 marca 2021, godz. 10:51
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry