bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XXXVII Sesja Rady Miasta Marki

25 sierpnia 2021, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Marki na dzień 25 sierpnia 2021 roku na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 roku;
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Miasto Marki (Druk nr 522);
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 (Druk nr 523);
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok (Druk nr 524);
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Druk nr 525);
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" w Markach (Druk nr 521);
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XII/100/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych w Markach i nadania Statutu (Druk nr 519);
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki (Druk nr 520);
 13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach;
 14. Sprawy różne;
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/142871.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry