bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

25 sierpnia 2021, godz. 12:15
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w terenie,  które odbędzie się w dniu  25 sierpnia 2021 roku o godzinie 12.15 w sali obrad urzędu miasta Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminie Miasto Marki. Druk nr 522.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki. Druk nr 520.
  6. Czy korzystanie z dronów jest opłacalne? Realizowane i alternatywne programy ochrony powietrza w Markach.
  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Markach - sprawozdanie z działalności za 2020 rok
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/142908.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry