bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

25 stycznia 2023, godz. 13:30
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy do udziału w zajęciach

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 25 stycznia 2023 roku (środa) o godzinie 13:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniosku o sporządzenie nowego projektu budowy drogi gminnej z uwzględnieniem w inwestycji działek ew. nr 129 i 130.
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza w zakresie dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniosku w sprawie wydłużenia trasy linii autobusowych 240 i 340.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/219617

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry