bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

10 lutego 2023, godz. 11:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu  10 lutego 2023 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rekultywacja wysypiska przy ul. Okólnej – co pozostaje do jej dokończenia.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/221793.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry