bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

22 lutego 2023, godz. 15:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 22.02. 2023 roku o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 790.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 791.
 6. Wydanie opinii do projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii św. Andrzeja Boboli w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku. Druk nr 788
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Izydora w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku. Druk nr 789.
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Druk nr 783.
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w 2023 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 784.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia .

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.  Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/223572

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej

  (-) Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry