bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

17 maja 2023, godz. 16:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 17 maja 2023 roku (środa) o godzinie 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie zawiadomienia z dnia 06 marca 2023 roku złożonego do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, następnie przekierowanego zgodnie z właściwością do Rady Miasta Marki.
  5. Rozpatrzenie skargi z dnia 15 marca 2023 roku na Zastępcę Burmistrza Dariusza Pietruchę za nie merytoryczną odpowiedź na pismo oraz wybudowanie nakładki z naruszeniem przepisów prawa.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.  

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/235782.

Przewodniczący Komisji

   /-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry