bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

24 maja 2023, godz. 14:00
Tryb zdalny

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.), uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Rewizyjnej oraz § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (t.j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 1418) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 24 maja 2023 roku na godz.14:00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok – przygotowanie wniosków dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej – kontynuacja prac.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikację na tablecie.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry