bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

31 maja 2023, godz. 13:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 31.05.2023 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
  4. Wydanie opinii do projektu w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035.Druk nr 835.
  5.  Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok.Druk nr 836.
  6. Wydanie opinii do projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. Druk nr 829.
  7. Wydanie opinii do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 5 lat umowy dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. Druk nr 831.
  8. Wydanie opinii do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wołomińskiemu. Druk nr 834.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/238621

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry