bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXVIII sesja Rady Miasta Marki

31 maja 2023, godz. 15:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 i 572) zwołuję LXVIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 31 maja 2023 roku na godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2023 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 maja 2023 roku.
 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 835.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 836.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wołomińskiemu. Druk nr 834.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok. Druk nr 828.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Marki na lata 2022 – 2027. Druk nr 830.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia komunalnego. Druk nr 829.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 5 lat umowy dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. Druk nr 831.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2023 roku na Zastępcę Burmistrza Dariusza Pietruchę za nie merytoryczną odpowiedź na pismo oraz wybudowanie nakładki z naruszeniem przepisów prawa. Druk nr 832.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia zawiadomienia z dnia 06 marca 2023 r. o możliwym nieprawidłowym wydatkowaniu środków publicznych przez Burmistrza Miasta Marki i podległych mu urzędników w odniesieniu do przeprowadzonego remontu parowozu Px48-1778 wraz z tenderem Ptx48-1778. Druk nr 833.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 17. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/238656

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry