bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

31 maja 2023, godz. 14:00
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 31 maja 2023 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę.          
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 10.04.2023 r. na Burmistrza Miasta Marki dot. niezrealizowania zadań zarządcy drogi wynikających z art. 20 ustawy o drogach publicznych, przekazanej zgodnie z właściwością przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.  

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/238658

 

Przewodniczący Komisji

   /-/ Jarosław Jaździk

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry