bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

7 marca 2024, godz. 16:00
CAF3, ul. Fabryczna 3

Omówienie planowanych działań MRS w 2024 roku

Zapraszam na Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości.
  2. Sprawdzenie listy obecności.
  3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z posiedzenia MRS II kadencji z dnia 31.01.2024 r.
  4. Polskie Kobiety - 8 marca - obchody tego święta.
  5. Dyskusja i omówenie planu działań MRS na rok 2024 r. 
  6. Sprawy różne.
  7. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia.
  8. Podsumowanie i zamknięcie obrad.                                                                                                        

    Przewodnicząca MRS
/-/ Barbara Jóśko

                                                                                                                           

   

MRS/CAF3
#CAF 3 #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry