bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

20 marca 2024, godz. 14:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 20.03.2024 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
  4. Przedstawienie Komisji przez Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg harmonogramu prac nad inwestycjami zawartymi w budżecie miasta Marki na 2024 rok. Przedstawienie Komisji stanu realizacji budżetu obywatelskiego.
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXXVI/775/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości     gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego. Druk nr 970.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w systemie eSesja.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry