bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

27 marca 2024, godz. 12:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 27 marca 2024 roku o godzinie 12:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Markach z siedzibą przy ul. Dużej 1A. Druk 971
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/637/2022 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk nr 972
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK Rejonu Celków w Markach. Druk 973
  7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach. Druk nr 974
  8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. Druk nr 975
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

(-) Magdalena Szafarz

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry