bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

27 marca 2024, godz. 11:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026. Druk nr 976.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku. Druk nr 969.
  6. Pielęgnacja zieleni w przestrzeni publicznej, w szczególności nawadniania roślinności.
  7. Dawne wysypisko śmieci przy ul. Okólnej – analiza aktualnej korespondencji.
  8. Syntetyczne zestawienie faktów w sprawie rekultywacji zwałki przy Okólnej do wykorzystania w przyszłej kadencji Rady Miasta Marki.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Środowiska

(-) Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry