bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Marki

9 kwietnia 2024, godz. 14:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miasta Marki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Marki stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXV761/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Marki i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 3021), zwołuję I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Marki na dzień 9 kwietnia 2024 roku na godz. 14:00 w sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpoczęcie i powitanie przez Przewodniczącą Rady Miasta.
 3. Wystąpienie Burmistrza.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Ślubowanie Młodzieżowych Radych.
 6. Krótkie przedstawienie się Młodzieżowych Radnych.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Marki.
 9. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady.
 10. Sprawy różne.
 11. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia i zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki

(-) Agnieszka Lużyńska

CAF3
#CAF 3 #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry