bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

10 kwietnia 2024, godz. 16:00
CAF3 ul. Fabryczna 3

Zapraszam na Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3.Przedstawienie i przyjęcie protokołu z posiedzenia MRS II kadencji z dnia 07.03.2024r

4. Realizacja działań w projekcie "Mazowsze dla seniorów 2024".

5. Dyskusja i omówienie  działań MRS w pierwszą rocznicę jej ustanowienia.

6. Sprawy różne. 

7. Wyznaczenie terminu  następnego posiedzenia.

8. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Przewodnicząca M/-/ Barbara Jóśko

CAF3
#Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry