bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka gra miejska z okazji Święta Flagi RP

Fundacja Zielone Pojęcie złożyła wniosek o dofinansowanie

W dniu 2024-04-10 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Zielone Pojęcie na realizację zadania publicznego pt. „Marecka gra miejska z okazji Święta Flagi RP” dla minimum 50 osób w tym rodzin z dziećmi.

Całkowity koszt zadania to 10 000,00 zł, z tego z dotacji 10 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 19 kwietnia br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

NGO
12 kwietnia 2024, godz. 13:09
#Organizacje pozarządowe #CAF 3 #Miasto #Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry