bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zdrowie

Przychodnie

Kardiomed Marecki Ośrodek Zdrowia
ul. Sportowa 3
Poniedziałek - piątek 8.00-9.00
Telefon 22 781 16 03, 22 781 15 83, 22 781 16 05 (dzieci)

NZOZ Esculap
ul. Fabryczna 1
Poniedziałek - Piątek 8.00-19.00
Telefon 22 761 90 35, 22 761 92 77 (poradnia dziecięca)

Centrum Medyczne Marki
Ul. Kasztanowa 8
Poniedziałek-Czwartek 8.00-19.00, Piątek 8.00-18.00
Tel. 22 674 15 53

Nocna i świąteczna opieka lekarska

Aktualna lista placówek znajduje się na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pobierz

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie powiatu wołomińskiego realizują (stan na 26 czerwca 2018 r.):

 1. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 17, tel.: 22 760-72-29, 22 760-72-30
 2. Szpital Powiatowy w Wołominie - ul. Gdyńska 1/3, tel.: 22 773-56-89
 3. NZOZ Bennesa s.c., Zielonka, ul. Dziennikarska 4, tel.: 22 781 91 61

Urządzenia AED na terenie miasta Marki

AED dostępne całodobowo:

 • Urząd Miasta Marki – Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki       
 • Komisariat Policji w Markach – ul. Sportowa 5, 05-270 Marki

AED dostępne w godzinach pracy obiektów:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego – ul. Okólna 14, 05-270 Marki
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu “Celków” – ul. Szkolna 9, 05-270 Marki
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r. – ul. Pomnikowa 21, 05-270 Marki
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r. – ul. Duża 3, 05-270 Marki
 • Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II – Al. J. Piłsudskiego 96, 05-270 Marki
 • Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia – ul. Wczasowa 5, 05-270 Marki
 • MCER, ul. Wspólna 40-42, 05-270 Marki

Apteki

Lista aptek oraz godzin ich pracy (łącznie z dniami świątecznymi) dostępna jest na stronie Powiatu Wołomińskiego

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Markach

Jeśli masz problem z:

 • alkoholem,
 • jeśli podejrzewasz stan uzależnienia u bliskiej Ci osoby,
 • jeśli jesteś ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy,
 • jeśli czujesz się osamotniony, boisz się lub krępujesz się o tym rozmawiać w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych,
 • potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

skontaktuj się z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym w Markach (PIK), prowadzonym w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi. Zapisy pod nr 504 171 291 (w godzinach dyżurów) oraz poprzez e-mail: pik.marki@op.pl

Punkt działa w Markach przy ul. Kościuszki 39A (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach)

W  PiK pracują specjaliści, który są dostępni w następujących terminach:

poniedziałek

dyżur psychologa -  godz. 14:00-18:00

dyżur terapeuty uzależnień – godz. 16:00-19:00

wtorek

dyżur doradcy zawodowego (pierwszy i trzeci wtorek w miesiącu - godz. 14:00-18:00

środa

dyżur psychologa ds. przeciwdziałania przemocy godz. 16:30-20:30

czwartek

dyżur prawnika –godz. 8:00-12:00

piątek

dyżur specjalisty kompetencji wychowawczych oraz mediacji rodzinnych  godz. 9:00-11:00

Uwaga! Porady bezpłatne!

 

Ważne telefony

800 199 990 - Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki-narkomania codziennie od 16.00 do 21.00

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

AA - Grupa Anonimowych Alkoholików „Cegiełka” w Markach

Członkowie grupy zapraszają na otwarte mitingi on-line, link dostępu

https://meet.google.com/emp-yfbi-oui lub tel. 48221639094 a następnie wpisz kod PIN 132 895 741#

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach

ul. Kościuszki 39A, 05-270 Marki

e-mail: gkrpa@marki.pl

tel. 609 771 310

Zgodnie z art.  41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu tj. w szczególności:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Gminne Komisje podejmują również czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie w sprawie powołania GKRPA - TUTAJ

Internetowe Konto Pacjenta. Wszystko o zdrowiu w jednym miejscu - broszura edukacyjno-informacyjna E-usługi publiczne dla Seniora 

Zachęcamy do przeczytania broszury edukacyjno-informacyjnej e-usługi publiczne dla seniora na temat Internetowego Konta Pacjenta. Broszura została wydana w ramach projektu „Cyfrowy świat bliżej seniora” dofinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.   

Broszura w formie pliku PDF do pobrania TUTAJ.

zdjecie

Aktualności

123......14 następna strona

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry